Inloggen

Nieuws

20 jul 2018

Kwitantie bewijst nog geen gift

Denkt u dat het overleggen van betalingskwitanties voldoende is om aannemelijk te maken dat u een gift heeft gedaan? Zowel de Belastingdienst als Rechtbank Gelderland meent dat de gift toch niet aftrekbaar is als zij niet is terug te vinden in d....Lees meer

Premie Whk: clustering Stukadoorsbedrijf en Steenhouwersbedrijf

Voor de vaststelling van de premie Werkhervattingskas voor de sectoren 57 (Stukadoorsbedrijf) en 60 (Steenhouwersbedrijf) geldt vanaf volgend jaar één regime.
Voor de vaststelling van de sectorale premiecomponenten wordt met ingang van 1 ....Lees meer

19 jul 2018

Regelmatig leeftijdsdiscriminatie in vacatures

Bij ongeveer 40.000 tot 60.000 vacatures was in 2017 sprake van leeftijdsdiscriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.
Vacatures die om jonge medewerker....Lees meer

Werkgevers laten compensatie no-riskpolis liggen

Het UWV heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze werknemers een beroep doen op de no-riskpolis. Zij ontvangen dan een....Lees meer

17 jul 2018

Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017

Staatssecretaris Snel wijst de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag IB 2017 aan als massaal bezwaar.
De Belastingdienst verwacht veel bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing IB 2017. Aangezien het ....Lees meer

© lArcade 2018