Inloggen

Nieuws

18 jul 2024

Online platform Temper bemiddelt bij opdrachten

Volgens Rechtbank Amsterdam zijn zelfstandigen die via het platform Temper opdrachten binnen halen niet in dienst bij Tempe....Lees meer

A-G: overnemer kan niet eenzijdig doorschuiving intrekken

Advocaat-generaal Koopman concludeert dat de overnemende partij niet zonder instemming van de overdrager een verzoek om ger....Lees meer

17 jul 2024

Nog te veel mensen met arbeidsbeperking niet aan het werk

De doelstellingen van de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking zijn afgelopen jaar niet gehaald. Dat schrijft ....Lees meer

A-G vraagt om nuancering ‘verhuur-plus’

Advocaat-generaal Ettema ziet de verhuur van verplaatsbare kisten niet als een vorm van btw-vrijgestelde verhuur van onroerende zaken. Toch vraagt ....Lees meer

16 jul 2024

Dagtekening van beslissing niet bepalend voor dwangsom

Bij het toetsen of de fiscus tijdig heeft gereageerd op een bezwaarschrift, gaat het om het moment waarop de inspecteur daadwerkelijk zijn beslissi....Lees meer

© lArcade 2024