Inloggen

Zeefdrukker was niet in dienstbetrekking

Een bv hield zich bezig met het inrichten van winkels. Voor die werkzaamheden huurde zij regelmatig de eigenaar van een eenmanszaak in om zeefdrukwerkzaamheden uit te voeren. Tussen de Belastingdienst en de bv ontstond een geschil over de vraag of de ingehuurde zeefdrukker een opdrachtnemer of een werknemer van de bv was. Bepaalde omstandigheden wijzen op een dienstbetrekking. Zo blijkt de ondernemer in de praktijk steeds de arbeid persoonlijk te hebben verricht. Daarnaast was de bv bevoegd om instructies te geven.
Hof Amsterdam oordeelt dat de volgende omstandigheden echter aannemelijk maken dat geen sprake is van een dienstbetrekking: duidelijk is dat de ingehuurde zeefdrukker niet de wil had om in dienstbetrekking te treden bij de bv; de zeefdrukker had een grote vrijheid in de manier waarop hij de zeefdrukwerkzaamheden moest uitvoeren. Het ging de bv vooral om het resultaat; indien het resultaat niet goed was, moest de zeefdrukker zijn opdracht in eigen tijd opnieuw doen zonder daarvoor betaald te krijgen; de zeefdrukker mocht de werkzaamheden weigeren als hij het te druk had met zijn eigen ondernemersactiviteiten en dit was ook daadwerkelijk een paar keer voorgekomen; op grond van de gemaakte afspraken mocht hij zich laten vervangen. Het hof oordeelt dat gezien die omstandigheden niet is voldaan aan alle voorwaarden voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking. Bron: Hof Amsterdam 1-10-2019 (publ. 16-10-2019)

Per 2020 eHerkenning voor aangifte loonheffingen

Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers eHerkenning nodig om zelf aangifte loonheffingen te doen via de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op het Forum Salaris een handreiking gepubliceerd over de aanvraag van eHerkenning.
Ondernemers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moeten vanaf 1 januari 2020 eHerkenning gebruiken om de aangifte loonheffingen via het webportaal van de Belastingdienst te kunnen doen. Tot 10 december 2019 moeten eenmanszaken nog met DigiD inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarna kunnen zij ook gebruik maken van eHerkenning. eHerkenning is persoonsgebonden en mag de ondernemer niet overdragen of delen. Wenst de ondernemer een derde te machtigen, dan kan hij dat doen door een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging machtigt de ondernemer een andere organisatie om namens hem aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De ondernemer hoeft in dat geval niet zelf eHerkenning aan te vragen. Wel moet hij de andere organisatie toestemming geven voor de ketenmachtiging. De ondernemer kan eHerkenning aanvragen bij één van de leveranciers die door de overheid zijn erkend. Met het aanvragen van eHerkenning kan enkele weken gemoeid zijn. Voor het aanvragen van eHerkenning kunnen kosten in rekening worden gebracht. Op de website eherkenning.nl is een overzicht van erkende leveranciers, hun producten en tarieven beschikbaar. Na 10 december 2019 kunnen eenmanszaken ook gebruikmaken van eHerkenning. Tot die tijd kunnen ondernemers inloggen met hun DigiD. Bron: Forum Salaris 10-10-2019

Ondanks sleutelbeheer door werkgever toch terbeschikkingstelling auto

Zelfs als een werkgever de sleutels van een bedrijfsauto beheert, kan hij fiscaal gezien deze auto ter beschikking stellen aan zijn werknemers. In beginsel moet de werkgever dan de bijtelling wegens privégebruik toepassen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de werknemers minder dan 500 privékilometers op jaarbasis met deze auto rijden.
Een exploitant van een tankstation inclusief shop en verhuurbedrijf bezit een busje. Dit busje wordt gebruikt voor verhuur aan klanten en voor het transport van spullen tussen het tankstation en een detailhandel in levensmiddelen. Volgens de inspecteur stelt de exploitant het busje ter beschikking aan zijn werknemers. De fiscus maakt dit standpunt aannemelijk door op diverse omstandigheden te wijzen. De werkgever oefent het beheer over de autosleutels uit, maar een werknemer kan vrijelijk over het busje beschikken wanneer hij eenmaal de sleutels heeft ontvangen. De werkgever beweert dat privégebruik met het busje is verboden, maar hij heeft geen schriftelijk verbod op privégebruik opgesteld. Daarom is volgens zowel de fiscus als Hof Den Bosch sprake van terbeschikkingstelling van een auto aan werknemers. Het is vervolgens aan de werkgever om aannemelijk te maken dat het privégebruik onder de 500-kilometergrens is gebleven. Dit lukt de exploitant echter niet, mede omdat zijn werknemers geen rittenregistratie hebben bijgehouden. Het beroep op het vertrouwensbeginsel van de werkgever faalt eveneens. De Belastingdienst heeft namelijk tijdens controles in eerdere jaren al kritische opmerkingen over de administratie gemaakt. De werkgever mag daardoor niet erop vertrouwen dat een bijtelling altijd achterwege kan blijven. Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een correctie vanwege privégebruik van het busje heeft toegepast. Bron: Hof Den Bosch 17-05-2019

Technische vacatures staan lang open

Een op de drie (31%) technische vacatures wordt pas na zes tot twaalf maanden vervuld. Het tekort aan technici is dus nog niet verholpen. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC.
Bij slechts 9% van de technische vacatures wordt binnen een maand iemand aangenomen. Het grootste deel wordt echter pas in de periode na één maand ingevuld. Voor 48% van de vacatures wordt de geschikte kandidaat pas gevonden na één tot zes maanden. Het nijpend tekort aan technici is het duidelijkst te zien in de vacatures die na een jaar nog openstaan, dit is maar liefst 12%. Is de vraag dan zoveel groter dan het aanbod? De helft van de bedrijven (52%) heeft per jaar nul tot twee vacatures openstaan. Bij 21% zijn dit er zelfs zes of meer. Tot slot heeft 27% van de technische organisaties ieder jaar drie tot vijf vacatures te vervullen.   Volgens John Huizing, directeur bij ROVC, is de concurrentie tussen bedrijven groot: teveel mensen vissen in dezelfde vijver vissen. Volgens hem is het daarom belangrijk na te denken over alternatieven. “Wilt u als organisatie alleen starters aannemen die net klaar zijn met een technische studie? Of is het bij- en omscholen van oudere personen ook een optie? Door over andere opties na te denken, vergroot u uw kansen om het juiste personeel te vinden. Daarnaast hebben bijgeschoolde werknemers de meest recente kennis in huis. Daarmee zijn ze een aanwinst voor iedere organisatie." Voor de ROVC TechBarometer hebben ruim 1.200 respondenten uit de technische branche antwoord gegeven op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. Bron: ROVC 9-10-2019

Belastingdienst gestart met uitgifte nieuw btw-id

De Belastingdienst is gestart met de uitgifte van nieuwe btw-identificatienummers voor ondernemers met een eenmanszaak.
In het huidige btw-nummer van ondernemers met een eenmanszaak is hun BSN verwerkt. Dat is een inbreuk op de privacy en er ontbreekt een wettelijke grondslag voor, zo oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens in 2017. Daarom is de Belastingdienst gestart met het toekennen van nieuwe btw-nummers. Vanaf 10 oktober 2019 ontvangen de eerste groep mensen met een eenmanszaak van de Belastingdienst een nieuw-identificatienummer, het btw-id. In dit nummer is niet langer het BSN verwerkt, zodat de privacy van ondernemers beter is gewaarborgd. Het nieuwe btw-id is geldig vanaf 1 januari 2020. Ondernemers die een nieuw btw-id ontvangen hebben tot 1 januari 2020 de tijd om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen, zoals het aanpassen van het briefpapier en het informeren van de boekhouder. Ook moeten ondernemers dit btw-id vanaf 1 januari 2020 op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer. Het btw-id is alleen bedoeld als btw-identificatienummer richting klanten en leveranciers. In de communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte moeten de ondernemers nog wel hun huidige btw-nummers gebruiken. Dit nummer, bestaande uit het BSN met de toevoeging B01 of hoger, wordt voortaan aangeduid als omzetbelastingnummer. Bron: Belastingdienst 10-10-2019

© lArcade 2019