Inloggen

Archief

50% vergrijpboete voor niet opgeven contante stortingen

Een dga die ten laste van zijn bv contante bedragen op zijn privérekening stort zonder
dit administratief te verwerken, riskeert een vergrijpboete.

Een man is enig aandeelhouder en bestuurder van een holding, die 50% van de aandelen
in een bv houdt. De holding bestuurt deze bv samen met een de holding van een andere
persoon. De man is met deze andere persoon tot de volgende taakverdeling gekomen:
de man houdt zich bezig met de financiële zaken van de bv en de ander houdt zich bezig
met de personeelszaken. De man verstrekt maandelijks de primaire gegevens aan de fiscaal
dienstverlener van de bv. Deze dienstverlener stelt onder andere de fiscale jaarstukken
en de aangiften vennootschapsbelasting op. Ook dient hij de aangiften omzetbelasting
in. Wanneer de inspecteur een boekenonderzoek houdt, constateert hij dat de detailgegevens
van de in het kassasysteem geregistreerde transacties niet zeven jaar zijn bewaard.
Daardoor is geen verbandscontrole mogelijk tussen de inkopen en de verkopen. Daarnaast
bevat de administratie meer gebreken. De Belastingdienst weet vrijwel zeker dat de
kasadministratie is gemanipuleerd.

Theoretische omzetberekening van de fiscus Vervolgens stelt de inspecteur zelf een theoretische omzetberekening op. Hij komt
op veel hogere omzetten uit dan de bv heeft opgegeven. De man kan daarvoor geen afdoende
verklaring geven. Nadat de man weigert afschriften van zijn privé bankrekening te
overleggen, vraagt de Belastingdienst deze gegevens op bij de bank. Het blijkt dat
de man gedurende vijf jaren geregeld contant geld op zijn bankrekening heeft gestort.
De inspecteur meent dat het hier gaat om niet verantwoorde winstuitdelingen door de
bv. Daarom legt hij de man navorderingsaanslagen inkomstenbelasting plus vergrijpboetes
op van 50%. De man gaat in beroep tegen deze navorderingsaanslagen en vergrijpboetes.

Dubbele bewustheid van bevoordeling Volgens de man beschikt de inspecteur niet over het vereiste nieuwe feit om een navorderingsaanslag
te kunnen opleggen. Maar Hof Den Haag merkt de ontdekking van de stortingen op de
privébankrekening aan als een nieuw feit. Bovendien vindt het hof aannemelijk dat
de man inderdaad winstuitdelingen heeft genoten. Omdat hij bestuurder was van de bv,
moet sprake zijn van dubbele bewustheid: bij de man zelf en bij zijn bv. Daarmee maakt
de Belastingdienst ook voldoende aannemelijk dat sprake is van voorwaardelijke opzet.
Het hof verklaart het beroep van de man ongegrond.

Bron: Hof Den Haag 15-11-2023 (gepubl. 26-02-2024).

Machtigingen voor intermediair inzien of intrekken

Ondernemers of particulieren die van een belastingadviseur of intermediair gebruik
maken en deze machtigen om digitale gegevens te ontvangen via de Belastingdienst kunnen
sinds 1 augustus de geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.
Deze functionaliteit is sinds 22 februari 2024 uitgebreid voor medewerkers van organisaties
en (medewerkers van) intermediairs. Ook zij kunnen nu de machtigingen digitaal inzien
en intrekken.

De machtigingen van particulieren en ondernemers zijn geregistreerd op hun burgerservicenummer
(BSN) en op het KvK-nummer van hun intermediair. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen particulieren
en ondernemers deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken). Hiervoor kunnen
zij met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen (https://machtigen.digipoort.logius.nl/intrekkingsportaal/inloggen?1).

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN
van de organisatie en op het KvK-nummer van hun intermediair. Vanaf 22 februari 2024
kunnen medewerkers van deze organisaties en (medewerkers van) intermediairs inloggen
met eHerkenning bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen om de machtigingen in te zien (en eventueel in te trekken).

Logius en Digipoort Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt. Digipoort
is het beveiligde digitale kanaal van de overheid en behandelt het berichtenverkeer
voor de overheid. Ook de digitale berichten van de Belastingdienst. Daarnaast beheert
Logius het machtigingenregister Digipoort (https://www.logius.nl/domeinen/toegang/machtigingenregister) en maakt Logius de juiste koppelingen tussen alle systemen. In het machtigingenregister
staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke
klant digitaal op te halen. Meer informatie over inzage en intrekken is te vinden
op belastingdienst.nl (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/machtiging-registreren-voor-uw-intermediair) en/of toeslagen.nl (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/serviceberichten_toeslagen).

Bron: Belastingdienst, 27-02-2024.

Oude ondernemersportaal Belastingdienst sluit 1 juli 2024

Ondernemers die het oude portaal nu nog gebruiken, moeten overstappen naar Mijn Belastingdienst
Zakelijk, boekhoudsoftware of een fiscaal dienstverlener. Dit geldt ook voor ondernemers
van buiten de Europese Unie (EU) die btw-melding doen voor het EU-btw éénloketsysteem.

Ondernemers die hun onderneming drijven in een maatschap, bv, vof, cv of nv en niet
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), hadden niet de mogelijkheid
om eHerkenning aan te vragen en konden daarom gebruik blijven maken van het oude portaal.
Sinds 29 januari 2024 kunnen bijna alle bedrijven en organisaties zonder KvK-nummer
ook eHerkenning aanvragen. Eenmanszaken en zzp’ers kunnen met DigiD op Mijn Belastingdienst
Zakelijk inloggen. Fiscale eenheden voor de omzetbelasting kunnen naar verwachting
vanaf begin maart eHerkenning aanvragen.

Oude portaal sluit definitief Nu alle ondernemers kunnen overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, sluit
de Belastingdienst op 1 juli 2024 het oude portaal. De btw-aangifte, suppletie en
opgaaf ICP en de EU-btw-melding zijn al beschikbaar op Mijn Belastingdienst Zakelijk.
De formulieren voor de teruggaaf dividendbelasting en de EU-btw-melding in het Engels
komen naar verwachting halverwege maart 2024.

Op https://www.belastingdienst.nl/overstappen valt te lezen hoe men vanaf 1 juli in kan loggen en hoe men zich kan voorbereiden.
Hier staat ook de meest actuele informatie over overstappen. Overstappen kan ook eerder.
Vraag eHerkenning op tijd aan, want dit proces kost tijd. Momenteel wordt onderzocht
of ondernemers zonder KvK-nummer ook een compensatieregeling kunnen krijgen voor eHerkenning.

Eénloketsysteem Op 1 juli 2024 sluit ook de beveiligde plek op de website van de Belastingdienst
waar ondernemers van buiten de Europese Unie (EU) btw-melding doen voor het EU-btw
éénloketsysteem. Ondernemers van buiten de EU die zich in Nederland hebben geregistreerd
voor de Unie-regeling of niet-Unie-regeling en die elk kwartaal btw-melding voor het
EU-btw éénloketsysteem doen en het aan btw verschuldigde bedrag betalen, moeten de
btw-zaken voor 1 juli 2024 op een andere manier regelen. Hiervoor zijn er drie mogelijkheden:

  • Men regelt de btw-zaken via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarvoor heeft men eHerkenning
    nodig.

  • Men regelt de btw-zaken via boekhoudsoftware. Men heeft dan zelf geen eHerkenning
    nodig.

  • Men regelt de btw-zaken via een fiscaal dienstverlener. Men heeft dan zelf geen eHerkenning
    nodig.

Bron: Belastingdienst.

Correctie loon voor dga van uitzendbureau

Door een schriftelijke arbeidsovereenkomst en inschrijving als bestuurder in het Handelsregister
slaagt een dga niet in het bewijs dat hij alleen maar administratieve werkzaamheden
verricht voor zijn bv. De gebruikelijkloonregeling is van toepassing.

Een dga is sinds 17 maart 2017 bestuurder en enig aandeelhouder van een uitzendbureau.
Vanaf 7 september 2018 is een oom van de dga medebestuurder. Op 27 maart 2017 heeft
de dga een schriftelijke arbeidsovereenkomst getekend waarin een maandelijks salaris
is opgenomen van € 4.000 bruto per maand. Tijdens een boekenonderzoek komt aan het
licht dat de dga voor de jaren 2017 en 2018 loon heeft aangegeven dat lag onder het
normbedrag van € 45.000. In 2019 is de bv ontbonden. De Belastingdienst legt navorderingsaanslagen
IB/PVV en Zvw 2017 en 2018 op.
Bij Hof Den Haag is in geschil of de bedragen die de inspecteur in aanmerking heeft
genomen als gebruikelijk loon in 2017 en 2018 terecht zijn.

Alleen administratieve werkzaamheden niet aannemelijk Het hof stelt vast dat de dga ab-houder is en werkzaamheden heeft verricht voor zijn
vennootschap. De gebruikelijkloonregeling is dus van toepassing. De dga voert aan
dat hij slechts eenvoudige administratieve werkzaamheden heeft verricht. Het hof vindt
dat de dga dat niet aannemelijk heeft gemaakt. De dga heeft een arbeidsovereenkomst
gesloten waarin is vastgelegd dat hij de functie van directeur vervult. Ook in het
Handelsregister staat dat de dga enig bestuurder is geweest en de dga is eindverantwoordelijke
voor de loonadministratie.

Geen gevaar voor continuïteit Ook kan de dga niet aannemelijk maken dat uitbetaling van het gebruikelijk loon de
continuïteit van de vennootschap in gevaar zou brengen. In 2016 is een verlies geleden,
maar vervolgens is sprake van positieve resultaten in 2017 en 2018. Daarom is volgens
het hof geen sprake van een structurele verliessituatie. Dat door uitbetaling van
een gebruikelijk loon een verlies ontstaat is nog geen reden om het gebruikelijk loon
naar beneden bij te stellen.

Geen geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel De dga beroept zich op het gelijkheidsbeginsel. Bij zijn neef is de Belastingdienst
akkoord gegaan met een gebruikelijk loon van € 20.000. De inspecteur verklaart dat
dit ziet op het startjaar in 2016 waarin een verlies is geleden. In de jaren 2017
en 2018 is sprake van winsten. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet.

Bron: Hof Den Haag 24-01-2024 (gepubl. 19-02-2024).

Corrector was feitelijk in dienstbetrekking

Sinds het Deliveroo-arrest moeten bedrijven erop letten dat op grond van feitelijke
omstandigheden al sneller dan voorheen sprake kan zijn van een dienstbetrekking.