Inloggen

Archief

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2024 vastgesteld

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken,
mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten
laste van hun winst brengen. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48,00.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2024: € 48,00) wordt jaarlijks
aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl bij Verblijfskosten eigen rijders
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/auto_en_vervoer/auto_van_de_onderneming/verblijfskosten_eigen_rijders/verblijfskosten_eigen_rijders). De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven
in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting
doen.

Bron: Belastingdienst 27-03-2024.

Verlies uit Bitcoin mining kan aftrekbaar zijn

Als de inspecteur de mogelijkheid openhoudt dat een Bitcoin mining activiteit objectief
gezien tot een voordeel kan leiden, is al snel sprake van een bron van inkomen.

Een man koopt in 2017 bij een bedrijf 30 computers om daarmee rekenkundig bitcoins
te creëren, het zogeheten Bitcoin mining. Het aanschafbedrag is € 140.653. Voor het
beheer van de computers en de software gaat de man bovendien servicecontracten aan
met een ander bedrijf. Maar de levering van de gekochte computers blijft uit en het
servicebedrijf gaat begin 2018 failliet. De man geeft daarom in zijn aangifte IB/PVV
over 2018 een verlies uit onderneming op van € 122.210. Dat dit verlies lager is dan
de aanschafprijs van de gekochte computers en de servicekosten, komt overigens door
de MKB-winstvrijstelling. De inspecteur staat echter de aftrek van het verlies niet
toe. Hij meent namelijk dat het Bitcoin minen voor de man geen bron van inkomen vormt.
Daarop start de man een beroepsprocedure.

Bron van inkomen Rechtbank Gelderland overweegt dat de man aan bepaalde criteria moet voldoen, wil
sprake zijn van een bron van inkomen. Dat betekent ten eerste dat hij met het Bitcoin
mining moet deelnemen aan het economische verkeer met de bedoeling daarmee voordeel
te behalen. Niet in geschil is dat de man voldoet aan deze voorwaarden. Daarnaast
moet sprake zijn van een objectieve voordeelsverwachting. Ook aan deze voorwaarde
is voldaan, zo oordeelt de rechtbank. De inspecteur heeft de mogelijkheid opengehouden
dat eind 2017 sprake was van een objectieve voordeelsverwachting. De koers van de
Bitcoin was toen zo hoog dat het minen lucratief was.

Resultaat uit overige werkzaamheden Nadat de belastingrechter heeft vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen,
bestempelt hij deze bron als resultaat uit overige werkzaamheden. De rechtbank is
met de inspecteur eens dat de kwalificatie winst uit onderneming hier niet van toepassing
is. Er is hier immers geen sprake van een organisatie van arbeid en kapitaal. Overigens
is de kwalificatie resultaat uit overige werkzaamheden in deze zaak voordelig voor
de man. De MKB-winstvrijstelling is namelijk niet van toepassing op resultaat uit
overige werkzaamheden. Daardoor mag de man een verlies aftrekken van € 142.104.

Bron: Rb. Gelderland 07-03-2024 (gepubl. 25-03-2024).

Nederland 8e plaats op wereldwijde lijst octrooiaanvragen

Nederland is een sterke speler op het gebied van innovatie met ruim 7.000 Europese
octrooiaanvragen in 2023. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Europees Octrooibureau
(EOB). In de wereldwijde EOB-ranglijst staat Nederland op de 8e plek.

De belangrijkste punten uit het EOB-rapport:

 • Het aantal octrooiaanvragen is gestegen: Nederlandse bedrijven en uitvinders dienden
  in 2023 7.033 Europese octrooiaanvragen in, een stijging van 3,5% ten opzichte van
  het jaar ervoor. Deze groei ligt boven het EU-gemiddelde van 1,5%.

 • Unitair octrooi populair: Nederlandse octrooihouders tonen interesse in unitaire octrooibescherming.
  Sinds 1 juni 2023 is het mogelijk om een unitair octrooi aan te vragen voor 17 Europese
  landen. Voor een kwart van hun nieuw toegekende octrooien is een unitair octrooi aangevraagd.

 • Sectoren in opkomst: medische technologie voert de boventoon bij Nederlandse uitvinders,
  maar ook de sectoren chemie en biotechnologie laten een sterke groei zien.

 • Noord-Brabant aan kop: Noord-Brabant blijft de hoogstgeplaatste regio in Nederland
  voor octrooiaanvragen en staat op de 5e plaats in Europa.

 • Koninklijke Philips in top 10: wereldwijd staat Koninklijke Philips in de top 10 van
  bedrijven met de meeste Europese octrooiaanvragen.

 • Vrouwelijke uitvinders: bijna een derde van alle Europese octrooiaanvragen uit Nederland
  noemt ten minste één vrouwelijke uitvinder.

Nederland blijft op de 8e plaats in de wereldwijde EOB-ranglijst, boven het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Italië. Gemeten naar octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking
staat Nederland zelfs op de 5e plaats. In totaal ontving het EOB in 2023 een recordaantal
van 199.275 octrooiaanvragen, een toename van 2,9% ten opzichte van het voorgaande
jaar.

Aandacht voor vrouwelijke uitvinders De Patent Index van 2023 benadrukt niet alleen de innovatiekracht van Nederland, maar
kijkt ook naar de bijdrage van vrouwelijke uitvinders. Nederland en Finland hebben
met 31% het grootste aandeel octrooiaanvragen met een vrouwelijke uitvinder, naast
Spanje (46%), Frankrijk (33%) en België (32%).

Samenwerking Octrooicentrum Nederland en EOB Octrooicentrum Nederland werkt nauw samen met het EOB. Zij geeft onder andere voorlichting
aan (toekomstige) technisch innovatieve ondernemers en het hoger onderwijs over nationale
en internationale ontwikkelingen op het gebied van octrooien en het octrooisysteem.

Bron: RVO 19-03-2024.

Hoor- en optiekcentra zijn voor de BOR niet één bedrijf

Wisselt een aandeelhouder in het kader van een ruziesplitsing aandelen in een bv om
voor aandelen in een ander bedrijf? Dan kan dit de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling
beperken.