Inloggen

Archief

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning.
Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een verzoek tot echtscheiding in. Per 1 december 2013 heeft de man zich op het adres van de echtelijke woning uitgeschreven. De vrouw is in de voormalige echtelijke woning blijven wonen. Op de woning rust een hypothecaire geldlening, waarvoor beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. De man heeft in 2013 de volledige rente betaald. De Belastingdienst is het niet eens met de aftrek van de rente bij de man. Het hof heeft geoordeeld dat de volledige rente bij de man aftrekbaar is. De helft op grond van de scheidingsregeling eigen woning en de andere helft als alimentatie in natura. De staatssecretaris is het daar niet mee eens en gaat in cassatie. Om de echtscheidingsregeling te kunnen toepassen moet volgens de Hoge Raad de woning zijn van degene die de rente betaalt. Dat is hier niet het geval. De rente is daarom niet aftrekbaar volgens de scheidingsregeling. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden voor een onderzoek of de man economisch (mede)eigenaar van de woning is geweest in 2013, zodat de rente voor de man toch in aftrek kan komen. Is de rente niet aftrekbaar als rente eigenwoningschuld, dan moet het hof onderzoeken of de rente als betaalde alimentatie in natura in aftrek kan komen. Bron: HR 27-05-2022

Sinds 28 mei 2022 nieuwe regels voor webshops

Met ingang van 28 mei gelden er nieuwe regels voor webshops ten aanzien van reviews, prijzen, aanbiedingen en online marktplaatsen. De wijziging van de regels om consumenten beter te beschermen bij webshopverkopen volgen uit een Europese richtlijn.
Volgens de nieuwe regels mogen geen willekeurige prijzen meer getoond worden bij het geven van kortingen. De ‘van’-prijs moet de laagste prijs zijn waarvoor het product in de afgelopen 30 dagen is aangeboden. Verkopers kunnen hierdoor de prijs niet voor een korte tijd omhoog gooien zodat over die hoge prijs korting kan worden gegeven en het prijsvoordeel enorm lijkt. Voor de verkoop van beperkt houdbare producten en voor oplopende kortingen op hetzelfde product wordt een uitzondering gemaakt. Webshops moeten vermelden hoe zij controleren of de reviews van klanten van echte klanten afkomstig zijn die een product gekocht en gebruikt hebben. Aangegeven moet worden of alle positieve en negatieve recensies worden verwerkt en of men voor beoordelingen betaalt. Ook op sociale media mogen geen valse beoordelingen of onechte likes worden geplaatst. Als gebruik wordt gemaakt van beoordelingssystemen kan aan de informatieplicht worden voldaan door te melden hoe de reviewpartij met reviews omgaat. Op basis van recente zoekopdrachten, een aankoopgeschiedenis of een woonplaats is het mogelijk om aan de klant een gepersonaliseerd aanbod te doen. Vanaf 28 mei is men verplicht de klant hierover te informeren, bijvoorbeeld via een pop-up of een mededeling op de betaalpagina. Veel grotere webshops verkopen ook voor derden. Die online marktplaatsen moeten, voordat de klant iets koopt, duidelijk laten weten met wie zaken worden gedaan. Een ondernemer of een consument en welke voorwaarden van toepassing zijn. Consumenten die online aankopen doen, kunnen vooraf de betrouwbaarheid van de webshop controleren aan de hand van de checklist ‘Eerst checken, dan bestellen’ van ACM ConsuWijzer. Bron: ACM – Checklist verkoop via internet

Sinds 28 mei 2022 nieuwe regels voor webshops

Met ingang van 28 mei gelden er nieuwe regels voor webshops ten aanzien van reviews, prijzen, aanbiedingen en online marktplaatsen. De wijziging van de regels om consumenten beter te beschermen bij webshopverkopen volgen uit een Europese richtlijn.


Volgens de nieuwe regels mogen geen willekeurige prijzen meer getoond worden bij het geven van kortingen. De ‘van’-prijs moet de laagste prijs zijn waarvoor het product in de afgelopen 30 dagen is aangeboden. Verkopers kunnen hierdoor de prijs niet voor een korte tijd omhoog gooien zodat over die hoge prijs korting kan worden gegeven en het prijsvoordeel enorm lijkt. Voor de verkoop van beperkt houdbare producten en voor oplopende kortingen op hetzelfde product wordt een uitzondering gemaakt.
Webshops moeten vermelden hoe zij controleren of de reviews van klanten van echte klanten afkomstig zijn die een product gekocht en gebruikt hebben. Aangegeven moet worden of alle positieve en negatieve recensies worden verwerkt en of men voor beoordelingen betaalt. Ook op sociale media mogen geen valse beoordelingen of onechte likes worden geplaatst. Als gebruik wordt gemaakt van beoordelingssystemen kan aan de informatieplicht worden voldaan door te melden hoe de reviewpartij met reviews omgaat.
Op basis van recente zoekopdrachten, een aankoopgeschiedenis of een woonplaats is het mogelijk om aan de klant een gepersonaliseerd aanbod te doen. Vanaf 28 mei is men verplicht de klant hierover te informeren, bijvoorbeeld via een pop-up of een mededeling op de betaalpagina.
Veel grotere webshops verkopen ook voor derden. Die online marktplaatsen moeten, voordat de klant iets koopt, duidelijk laten weten met wie zaken worden gedaan. Een ondernemer of een consument en welke voorwaarden van toepassing zijn.
Consumenten die online aankopen doen, kunnen vooraf de betrouwbaarheid van de webshop controleren aan de hand van de checklist ‘Eerst checken, dan bestellen’ van ACM ConsuWijzer.

Bron: ACM – Checklist verkoop via internet

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning.


Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een verzoek tot echtscheiding in. Per 1 december 2013 heeft de man zich op het adres van de echtelijke woning uitgeschreven. De vrouw is in de voormalige echtelijke woning blijven wonen. Op de woning rust een hypothecaire geldlening, waarvoor beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. De man heeft in 2013 de volledige rente betaald. De Belastingdienst is het niet eens met de aftrek van de rente bij de man.
Het hof geoordeeld dat de volledige rente bij de man aftrekbaar is. De helft op grond van de scheidingsregeling eigen woning en de andere helft als alimentatie in natura. De staatssecretaris is het daar niet mee eens en gaat in cassatie.
Om de echtscheidingsregeling te kunnen toepassen moet volgens de Hoge Raad de woning zijn van degene die de rente betaalt. Dat is hier niet het geval. De rente is daarom niet aftrekbaar volgens de scheidingsregeling. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden voor een onderzoek of de man economisch (mede)eigenaar van de woning is geweest in 2013, zodat de rente voor de man toch in aftrek kan komen. Is de rente niet aftrekbaar als rente eigenwoningschuld, dan moet het hof onderzoeken of de rente als betaalde alimentatie in natura in aftrek kan komen.

Bron: HR 27-05-2022

Ook onbehandelde boete telt mee voor matiging

Een belastingplichtige gaat in beroep tegen verschillende opgelegde vergrijpboetes. De belastingrechter verklaart een van zijn beroepen niet-ontvankelijk. Dan kan de desbetreffende boete echter nog wel meetellen bij de toets of het totale boetebedrag redelijk is.
Een vrouw verricht namens het bedrijf van haar echtgenoot en haar eigen bedrijf managementwerkzaamheden voor verschillende derde vennootschappen. Zij vermeldt haar privébankrekeningnummer op de facturen die zij naar de afnemers stuurt. De vrouw stelt dat de betalingen van de afnemers op haar bankrekening feitelijk toekomen aan de bedrijven. Deze bedragen zouden lopen via haar rekening-courantschuld. Maar de inspecteur meent dat de gelden definitief zijn onttrokken aan het ondernemingsvermogen. Mede daarom corrigeert hij het inkomen van de vrouw en legt haar navorderingsaanslagen en vergrijpboetes op. Vervolgens tekent de vrouw beroep aan tegen deze aanslagen en boetes. Het bezwaar tegen het belastingjaar 2015 is te laat ingediend, zo oordeelt Rechtbank Gelderland. Dit bezwaarschrift is daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard. Toch wil de rechtbank wel rekening houden met het feit dat de fiscus over 2015 een vergrijpboete van € 50.000 heeft opgelegd. Samen met de boetes over de jaren 2012–2014 komt men dan op een totaal van € 82.230 aan vergrijpboetes. Dat bedrag is volgens de rechtbank onredelijk hoog. Daarnaast speelt een rol dat de redelijke termijn is verstreken. De rechtbank verlaagt daarom de boetes over de jaren 2012 – 2014 zo, dat zij in totaal nog maar € 8.710 bedragen. Bron: Rb. Gelderland 23-12-2021 (gepubl. 20-05-2022)

© lArcade 2024