Inloggen

Ander nieuws

Nog geen beslissing over btw-nultarief groente en fruit

Vanwege de demissionaire status van het kabinet is besluitvorming over de invoering van een btw-nultarief aan een volgend kabinet, evenals besluitvorming over de structurele voortzetting van de schoolmaaltijden en/of van andere gezondheidsbevorderende maatregelen. Staatssecretaris Van Rij en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer over het onderzoek naar het btw-nultarief op groente en fruit.


Het onderzoeksbureau concludeert dat een gedifferentieerd btw-tarief ten principale ongeschikt is om de consumptie van groente en fruit te stimuleren.

Juridische houdbaarheid Het demissionaire kabinet heeft landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn verzocht de juridische houdbaarheid van de afbakeningsvarianten nogmaals te beoordelen. De landsadvocaat onderschrijft de conclusies van SEO met betrekking tot juridische houdbaarheid. De landsadvocaat merkt wel op dat het aantal te verwachten rechtszaken en de uitkomsten hiervan niet goed voorspelbaar zijn.
Gezien de conclusies van het SEO-rapport en de budgettaire impact van invoering van een btw-nultarief, is het relevant om de maatregel af te wegen tegen alternatieve gezondheidsbevorderende maatregelen. Zo kan er, gezien de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord, gedacht worden aan subsidies die een gezonde leefstijl bevorderen, zoals het (breder) gratis verstrekken van groente en fruit of het aanbieden van schoolmaaltijden voor een bepaalde groep schoolgaande kinderen. Het kabinet heeft besloten om ook in 2024 schoolmaaltijden te verstrekken. De Kamer zal door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de minister voor Armoedebeleid, Pensioenen en Participatie en de staatssecretaris van VWS separaat hierover worden geïnformeerd.

Bron: MvF, 19-09-2023, Kamerbrief over kabinetsreactie op het onderzoek naar btw-nultarief op leveringen van groente en fruit

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2023