Inloggen

Nieuws

27 jan 2021

Inkeer mogelijk als rekeninghouder buiten groepsverzoek valt

Als de Belastingdienst als reactie op een groepsverzoek informatie verkrijgt over zwartspaarders, kunnen die zwartspaarders niet meer inkeren. De Hoge Raad oordeelt echter dat rekeninghouders die niet onder het groepsverzoek vielen, wel kunnen i....Lees meer

Thuis werken en sluiting bij bronbesmetting

In een Kamerbrief hebben de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid aangegeven hoe ze gaan stimuleren dat werknemers meer kunnen thuiswerken.
In het....Lees meer

26 jan 2021

Belastingdienst hoeft niet van slippertje te weten

Soms blijkt enige tijd na het overlijden van een erflater dat hij een buitenechtelijk kind heeft. In sommige gevallen wordt dat kind dan ook een erfgenaam en krijgt het een vordering op de andere erfgenamen. Daartegenover staat dat de fiscus de ....Lees meer

Nieuw in een cao: de crisisclausule

Branchevereniging NLdigital heeft onlangs met de vakbonden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao bereikt voor de ICK-branche waarin een crisisclausule is opgenomen. Hierdoor hoeven werkgevers, die in 2020 de NOW hebben aangevraagd en ....Lees meer

25 jan 2021

Steunpakket ondernemers met 7,6 miljard uitgebreid

Het steunpakket voor banen en economie is fors uitgebreid. Met de uitbreiding is een totaalbedrag van € 7,6 miljard gemoeid. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.
TVL-regeling De TVL-regeling is uitgebreid en....Lees meer

© lArcade 2021