Inloggen

Nieuws

22 feb 2024

Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

Indien fiscaal partners in hun aangifte inkomstenbelasting bij verdeling van het inkomen uit eigen woning een bepaalde verh....Lees meer

Internetconsultatie Subsidie Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPuLa)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een internetconsultatie gestart over de Subsidie Publieke Laadinfrastruc....Lees meer

21 feb 2024

Resultaat herverkaveling en verkoop perceel belast als ROW

De rechtbank oordeelt dat het resultaat dat een echtpaar heeft behaald met de verkoop van een herverkaveld perceel, grenzen....Lees meer

Fiscale ontwikkelingen rondom grenswerkers

Het is de inzet van het kabinet om de fiscale belemmeringen van grenswerkers die hybride werken waar mogelijk weg te nemen.....Lees meer

20 feb 2024

Aangaan huwelijkse voorwaarden: niet belast met erfbelasting

Het aangaan van huwelijkse voorwaarden vormt geen belaste verkrijging krachtens erfrecht, tenzij sprake is van fraus legis.....Lees meer

© lArcade 2024