Inloggen

Ander nieuws

Sectorale steun bij coronalockdown niet mogelijk

Specifieke coronasteun is niet mogelijk per sector, maar alleen door bijvoorbeeld een regeling te maken voor specifiek zwaar getroffen ondernemers op basis van bijvoorbeeld omzetverlies. Dit staat in een kabinetsreactie op het rapport ‘Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden’.


Tijdens de coronacrisis zijn pogingen gedaan om coronasteun gericht en sectoraal vorm te geven. Die liepen stuk op uitvoeringstechnische problemen. Op verzoek van het kabinet hebben externe onderzoekers de mogelijkheden voor meer gerichte coronasteun in kaart gebracht.

Verzekering of garantiefonds Een verzekering of garantiefonds die ondernemers willen afsluiten, die verzekeraars willen aanbieden en die de lasten voor de overheid beperkt houdt, blijkt lastig vorm te geven. Risico’s die samenhangen met een pandemie zijn moeilijk te verzekeren, waardoor een volledig private verzekering onhaalbaar lijkt. Het kabinet heeft besloten een verzekering en garantiefonds niet verder uit te laten werken.

Afbakening via bedrijfscodes Het afbakenen van steun op basis van SBI-codes bleek tijdens de pandemie niet juridisch houdbaar. SBI-codes worden door de Kamer van Koophandel (KvK) toegewezen op basis van de omschrijving van bedrijfsactiviteiten die ondernemers bij de KvK aanleveren. Deze codes bleken echter niet altijd actueel of accuraat. Daardoor kregen ondernemingen geen steun die het wel nodig hadden en andersom. De onderzoekers hebben hier nogmaals naar gekeken, maar er is geen manier gevonden om steun af te bakenen via SBI-codes die zowel juridisch houdbaar als uitvoeringstechnisch haalbaar is.
Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om in de toekomst beter voorbereid te zijn op het ondersteunen van werknemers én werkgevers in tijden van een (soortgelijke) crisis. Zo is in de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt aangegeven dat het kabinet werk maakt van een regeling die geschikt is om toekomstige crises op te vangen. Op dit moment werkt het kabinet die vraagstukken uit in overleg met sociale partners. Het kabinet vindt het belangrijk dat er een vangnet komt voor omstandigheden die buiten het reguliere ondernemersrisico liggen, waarbij werkgevers een tijdelijke crisis kunnen overbruggen en werknemers hun baan kunnen behouden. In het voorjaar van 2023 wordt de Kamer hier nader over geïnformeerd.

Energiesteunmaatregelen Voor eventuele nieuwe energiesteunmaatregelen in 2024 wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de RVO een winstcriterium uitgewerkt. Als dat mogelijk blijkt, dan wil het kabinet kijken of een (jaar)omzetcriterium (of mogelijk winstcriterium) in een eventuele NOW toe te passen is, mocht die onverhoopt geherintroduceerd worden. Hierop wordt nu echter geen verdere actie ondernomen.

Bron: Min. EZK 17-03-2023

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2024