Inloggen

Ander nieuws

Stijging gewerkte uitzenduren zet door

In het derde kwartaal van 2015 steeg het totaal aantal uitzenduren met 2,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De stijging is iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren neemt al tweeënhalf jaar toe.
In het derde kwartaal steeg het aantal uren in kortlopende contracten met 2,2%. De stijging is hetzelfde als een kwartaal eerder en dit was toen de grootste stijging in ruim vier jaar. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt. Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,1%. Een kwartaal eerder was de stijging 3,9%. Werkgevers willen flexibeler zijn in het aannemen en afstoten van personeel en geven werknemers steeds vaker een langlopend uitzendcontract in plaats van een vaste aanstelling. CBS maakte 13 november 2015 bekend dat zowel het aantal banen als het aantal vacatures in het derde kwartaal van 2015 is toegenomen. Het aantal banen steeg met 33.000. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij, zodat de teller eind september op 132.000 stond. De werkloosheid ten slotte was in het derde kwartaal iets lager dan in het tweede kwartaal, al steeg het aantal werklozen in augustus en september licht. Bron: CBS 27-11-2015

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2024