Inloggen

Ander nieuws

Tegemoetkoming pensioenadvies start-ups en kleine bedrijven

Honderd MKB-ondernemers kunnen van MKB-Nederland en VNO-NCW een tegemoetkoming ter waarde van €2.000 krijgen waarmee zij deskundig advies kunnen inkopen om tot een pensioenregeling voor hun medewerkers te komen. De tegemoetkoming moet bijdragen aan vermindering van het aantal werknemers dat geen pensioenregeling via de werkgever heeft, de zogeheten witte vlek.


De sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben, in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen, eind 2022 de ambitie afgesproken om het aantal werknemers zonder pensioenregeling in vijf jaar tijd (in 2028) met de helft (450.000) terug te dringen. Daarmee liggen zij goed op koers zo blijkt uit recente cijfers van het CBS: de witte vlek is tussen december 2019 en 2022 met bijna 20% (170.000 werknemers) gedaald.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn, ondersteund door het ministerie van SZW, gestart met een bewustwordingscampagne gericht op MKB-werkgevers. Het zijn veelal start-ups en kleine bedrijven zonder cao die nog geen pensioenregeling voor hun medewerkers hebben.

Geen wettelijke verplichting Er bestaat voor werkgevers geen wettelijke verplichting om een pensioenregeling aan te bieden, maar in veel cao’s en verplichtstellingsbesluiten van bedrijfstakpensioenfondsen is die verplichting wel opgenomen. Voor kleine bedrijven of starters is het niet altijd makkelijk om direct een pensioenregeling af te sluiten, maar het is wel belangrijk om dat te doen, aldus de ondernemersorganisaties. Een goede pensioenregeling is een essentiële arbeidsvoorwaarde, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Tegemoetkoming Ondernemers die nog geen pensioenregeling hebben voor hun medewerkers, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Hiermee kunnen zij met een Wft-gecertificeerd adviseur tot hun eerste eigen pensioenregeling komen. Die regeling moet de ondernemer sluiten voor 28 november 2024.

De waarde van de tegemoetkoming is maximaal € 2.000. Blijkt tijdens het adviestraject dat de werkgever zich verplicht moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan is het bedrag van de tegemoetkoming lager en maximaal € 250. Dit bedrag wordt uitgekeerd als de werkgever zich aansluit bij dat bedrijfstakpensioenfonds. De (aanvullende) voorwaarden staan op de website.

Meer informatie, zoals de voorwaarden en het aanvragen van de tegemoetkoming, is te vinden op https://www.ondernemen.nl/hetnieuwepensioen/tegemoetkoming.

Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW 20-06-2024.

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2024