Inloggen

Ander nieuws

Verzwaring rapportageplicht over duurzaamheid

Grote ondernemingen zullen de komende jaren te maken krijgen met en uitbreiding van een rapportageplicht op het gebied van duurzaamheid.


Ondernemingen moeten straks uitgebreider rapporteren in het jaarlijkse bestuursverslag over hun inzet om duurzaamheid te bevorderen. Deze rapportageverplichting zal alleen grote ondernemingen zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars treffen. Accountants zullen de duurzaamheidsrapporteringen beoordelen en moeten daarvoor aan extra eisen voldoen. Grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers vallen al vanaf boekjaar 2024 onder de nieuwe rapportageverplichtingen. Andere grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen volgen in de jaren daarna. Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van de minister voor Rechtsbescherming en een wetsvoorstel van de minister van Financiën. De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Met de regelgeving voert de regering een Europese richtlijn uit die de bestaande verplichtingen uitbreidt.

De rapportageverplichting wordt stap voor stap ingevoerd. Grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers vallen al vanaf boekjaar 2024 onder de nieuwe rapportageverplichtingen. Andere grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen volgen in de jaren daarna.

De rapportage is bedoeld om inzicht te geven in de impact die een onderneming heeft op bijvoorbeeld het klimaat, maar ook op de impact van het klimaat op de onderneming. Accountants zullen eerst een verklaring afgeven met een beperkte mate van zekerheid, en mogelijk over enkele jaren met een redelijke mate van zekerheid. Accountants en accountantsorganisaties moeten aan extra eisen voldoen om die verklaringen te mogen afgeven.

Accountants De wet met regels voor accountants en accountantsorganisaties wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State en wordt later in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De algemene maatregel van bestuur met de rapportageverplichting wordt eerst naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd en zal daarna aan de Raad van State worden voorgelegd voor advies.

Bron: MvF en Min. J&V 07-06-2024.

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2024