Inloggen

Ander nieuws

Voorkom intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel!

De Belastingdienst maakt ondernemers er op attent dat de betalingsregeling voor de belastingschuld door het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (betalingsregeling bijzonder uitstel) half juni wordt ingetrokken als ondernemers niet voldoen aan de voorwaarden.


Door nu actie te ondernemen kan intrekken worden voorkomen. De Belastingdienst wijst er op dat hoe groter de betalingsachterstand, hoe moeilijker het wordt om financiële problemen op te lossen. Bij ondernemers die begin juni nog steeds een betalingsachterstand hebben, wordt de betalingsregeling bijzonder uitstel ingetrokken. Men moet dan het hele bedrag van de belastingschuld die onder het bijzonder uitstel valt, inclusief de invorderingsrente en eventuele kosten, in een keer betalen.

Ondernemers kunnen achterlopen met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling bijzonder uitstel, of met het voldoen aan de aangifte- en betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2023, of met allebei. De Belastingdienst heeft hierover eerder al verschillende brieven gestuurd om daarop te wijzen.

Is de brief zoek waarin de Belastingdienst de ondernemer heeft geïnformeerd over de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan kan men de BelastingTelefoon bellen voor een kopie.

Op de pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/wat-is-uw-achterstand-voor-de-betalingsregeling-bijzonder-uitstel wordt uitgelegd hoe een ondernemer er achter kan komen hoe groot de betalingsachterstand is.

Kan men tijdelijk de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel niet betalen? Dan kan men via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/aanpassing-betalingsregeling-belastingschuld-door-bijzonder-uitstel een of meer aanpassingen van de betalingsregeling aanvragen.

Kan men nu niet op tijd voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen? Dan kan men mogelijk uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden die men vóór 1 oktober 2022 moest betalen. Lees meer op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-overzicht#problemen-nieuwe-betalingsverplichtingen.

Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-overzicht#op-lange-termijn-betalingsproblemen leest men waar men advies en hulp kan krijgen als de betalingsverplichtingen niet tijdelijk zijn.

Uit een brief van staatssecretaris Van Rij blijkt dat 96.000 ondernemers een betalingsachterstand van een of meer termijnen hebben en dat 60.000 ondernemers nog geen enkele termijn hebben betaald. Vanaf 13 juni 2023 gaat de Belastingdienst starten met het daadwerkelijk intrekken van coronabetalingsregelingen. Zo nodig zal dwanginvordering worden opgestart. Het generiek kwijtschelden is niet aan de orde.
Als sprake is van een levensvatbare onderneming, kan de ondernemer in aanmerking komen voor een sanering van zijn schulden. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Bron: Belastingdienst 22-05-2023, MvF 17-05-2023

« Terug naar nieuwsoverzicht
© lArcade 2024