Inloggen

Archief

Hervatting cao-onderhandelingen Supermarkten

Onlangs (11 september) is op vervolg van een voorstel van CNV Dienstenbond na 2,5 jaar stilstand weer gesproken over de cao Supermarkten. Volgens CNV Dienstenbond verliepen de onderhandelingen nog erg aftastend, maar is er wel perspectief om eruit te komen. De CNV-voorstellen waren voor de werkgevers bespreekbaar.
De vakbondsvoorstellen voor de nieuwe cao behelzen een fatsoenlijke loonsverhoging, een forse verhoging voor de jeugdlonen en de bereidheid om te praten over het omzetten van toeslagen in structurele loonsverhogingen. Volgens CNV Dienstenbond zijn toeslagpercentages die ooit afgesproken zijn in de jaren dat winkels veel minder open waren, ‘niet in beton gegoten’. Maar de bond wil weer niet dat werknemers de dupe worden van lagere toeslagen, zoals volgens CNV Dienstenbond onlangs bij de cao Mode & sport is gebeurd (waarbij CNV Dienstenbond en FNV geen partij waren). Voor de DC’s wil de bond de toeslagen behouden, omdat daar veel meer door fulltimers op de toeslaguren wordt gewerkt en om het gat met de cao’s voor DC-medewerkers van Albert Heijn en Jumbo niet nog groter te maken. In oktober praten de partijen verder. Bron: CNV Dienstenbond, 28-09-2015

Eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd

Staatssecretaris Wiebes heeft er in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals op aangedrongen om het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties zo snel mogelijk te behandelen. De huidige VAR’s verlopen per 1 januari 2016 en in verlenging is niet voorzien. Op de site van de Belastingdienst zijn inmiddels de eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd.
De staatssecretaris acht de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2016 gewenst in verband met de vervanging van de huidige slecht handhaafbare VAR-systematiek. Hij geeft aan dat handhaafbaarheid van wetgeving prioriteit is. Op 1 januari 2016 loopt de geldigheidsduur van de bestaande VAR’s af en in verlenging is niet voorzien. Als de wet niet per 1 januari 2016 in werking kan treden ontstaat onzekerheid over de status van de reeds afgegeven VAR’s, de noodzakelijke verlenging daarvan en de afgifte van nieuwe VAR’s. Om op 1 januari 2016 in werking te treden, moet de wet wel uiterlijk 27 oktober 2015 in stemming worden gebracht. Als de Wet deregulering arbeidsrelaties wordt ingevoerd kan een opdrachtgever vrijwaring voor de loonheffing krijgen als hij gebruikt maakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst en de werkzaamheden conform die overeenkomst worden uitgevoerd. De Belastingdienst heeft inmiddels op haar site de eerste twee voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd: coördinerend stralingsdeskundige (22-09-2015) docent masterclass (25-09-2015) De overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Gebruikt men een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst dan moet de de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. De tekst die men hiervoor moet gebruiken kan men vinden in de toelichting bij de betreffende overeenkomst. Ontbreekt die tekst in de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst, dan kan men aan de gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Ook het aanbrengen van wijzigingen in de tekst kunnen gevolgen hebben. Bron: Belastingdienst

Leaserijders niet de dupe van fraude VW

Leaserijders hoeven niet bang te zijn voor een extra naheffing voor de auto’s met diesel van het VW-concern. Minister Dijsselbloem heeft dit gisteren gezegd in een interview met RTL Z.
De hoogte van de bijtelling privégebruik bij auto’s van de zaak is mede gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s. Door het Volkswagen-concern is gesjoemeld met de CO2-uitstoot door apparatuur in dieselmotoren in te bouwen die de testapparatuur om de tuin leidde. Minister Dijsselbloem heeft nu in een interview aangegeven dat werknemers die in een auto van de zaak rijden niet bang hoeven te zijn voor een extra naheffing omdat het VW-concern sjoemelde met uitstootgegevens. Alle 11 miljoen auto’s waarin de illegale software is ingebouwd worden door Volkswagen teruggeroepen naar de fabriek. Het gaat in Nederland om ongeveer 160.000 auto’s met Euro5-motoren (type EZ 189). Bron: RTL Z.nl, Pon

© lArcade 2022